Trainingen

Tijdens de coaching die ik aanbied in het bedrijfslevenonderwijs en zorg, richt ik me vooral op de onderwerpen zelfvertrouwen en communicatie, intuïtie en zelfreflectie. Ik heb deze speerpunten gekozen omdat deze in alle aspecten van je leven, zowel privé als in werksituaties (bijvoorbeeld bij leiderschap), tot grote veranderingen kunnen leiden.

Iedereen verdient zijn eigen aanpak. Ik speel dan ook altijd direct in op wat er op dat moment daadwerkelijk gebeurt. Het volgen van methodieken is bij mij ondergeschikt aan het aanvoelen wanneer en hoe je als coach moet inspringen.

Basiselementen van elke sessie of training zijn openheid en zelfvertrouwen. Een mens moet zich veilig voelen om zich open te durven stellen waardoor echte zelfreflectie en bewustwording mogelijk zijn. Hierbij hou ik rekening met het persoonlijke tempo of proces van iedere deelnemer of cliënt. Hoewel ik niet zal forceren, ga ik confrontatie niet uit de weg.

Als psycholoog/coach is het mijn doel om mensen zelf tot oplossingen en antwoorden te laten komen met betrekking tot de vraagstukken en problemen waar zij tegen aan lopen in hun leven. Door écht te luisteren en de juiste vragen te stellen breek ik door oude patronen en gedachtes heen zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Dit helpt een persoon op weg en maakt het mogelijk om nieuwe keuzes te maken. Ik help mensen hun sterke kanten te (her)ontdekken en hun zwakheden als kracht te gaan zien

Hierbij richt ik me niet alleen op belemmeringen die zichtbaar zijn, maar ook op dieper gelegen oorzaken die vaak (nog) onbewust zijn. Inzicht in jezelf hoeft niet ‘zwaar’ te zijn, maar kan juist bevrijdend werken. In mijn trainingen en sessies is er daarom ook veel ruimte om te lachen en te relativeren.

Dankzij de coaching/trainingen wordt er zelfvertrouwen opgebouwd, waardoor meer zelfsturing in je werk en privéleven ontstaat. Wanneer je durft te zijn wie je daadwerkelijk bent, kun je je leven inrichten met zaken waar je plezier aan beleeft en die echt belangrijk voor je zijn. Ook wanneer conflicten niet aan de orde zijn, kan het bewust worden van onderlinge verhoudingen in een team of andere samenwerkingsrelatie, leiden tot betere samenwerking, meer arbeidsvreugde en productiviteit.

In overleg met de klant maak ik een traject op maat, een training die precies aansluit bij de vraag. Hiervoor kom ik graag langs om de vraag en behoefte in kaart te brengen waarna ik een offerte zal uitbrengen. Het is mogelijk dat er  individuele sessies voortkomen uit de trainingen.

Individuele therapie,  relatietherapie of coaching

Voorlopige stop vanwege volle praktijk. U kunt contact opnemen met mijn collega coach Marusjka Sistermans. Telefoonnummer: 06 – 20 91 66 44.