Coaching & trainingen

Individuele coaching, familie & relatie therapie

Bedrijfstraining

Trainingen zelfsturing

Tijdens de coaching in het bedrijfslevenoverheid, onderwijs en zorg, richt ik me  op onderwerpen als zelfvertrouwen, communicatie en intuïtie Deze speerpunten blijken namelijk op alle aspecten van je leven, zowel privé als in werksituaties (bijvoorbeeld bij leiderschap) van grote invloed te zijn.

De basis van elke sessie of training is openheid en werken aan zelfvertrouwen. Een mens moet zich veilig voelen om zich open te durven stellen waardoor echte zelfreflectie en bewustwording mogelijk worden. Hierbij houd ik rekening met het persoonlijke tempo of proces van iedere deelnemer of cliënt. Hoewel ik niet zal forceren, ga ik confrontatie niet uit de weg.

Als psycholoog/coach is het mijn doel om mensen zelf tot oplossingen en antwoorden te laten komen met betrekking tot hun vraagstukken en problemen. Door écht te luisteren en de juiste vragen te stellen doorbreek je oude patronen en gedachten. Dit maakt het mogelijk om nieuwe keuzes te maken. Ik help mensen hun sterke kanten te (her)ontdekken en hun zwakheden te benutten.

Hierbij richt ik me niet alleen op zichtbare belemmeringen, maar ook op dieper gelegen oorzaken, die vaak (nog) onbewust zijn. Inzicht in jezelf hoeft niet ‘zwaar’ te zijn, maar kan juist bevrijdend werken. Mijn trainingen en sessies met veel ruimte om te lachen en te relativeren, is daarop gericht.

Dankzij de coaching/trainingen ontstaat er meer structuur in je werk en privéleven. Je bouwt zelfvertrouwen op wat resulteert in echt jezelf durven zijn. Hierdoor kun je je leven inrichten met zaken waar je plezier aan beleeft en die echt belangrijk voor je zijn. Ook wanneer conflicten niet aan de orde zijn, kan het bewust worden van onderlinge verhoudingen in een team of andere samenwerkingsrelatie, leiden tot betere samenwerking, meer arbeidsvreugde en productiviteit.

In overleg met de klant maak ik een training op maat die precies aansluit bij de vraag. Hiervoor kom ik graag langs om de vraag en behoefte in kaart te brengen waarna ik een offerte zal uitbrengen. Het is mogelijk dat er individuele sessies voortkomen uit de trainingen.

 

Individuele psychologische coaching, familie of relatietherapie.

Deze coaching sessies geef ik vanuit mijn professionele kennis en ervaring. Ik zie snel de onderliggende patronen waardoor je eigen leven of je relatie niet loopt zoals je wilt. Hierbij volg ik mijn intuïtie en is gelijkwaardigheid het uitgangspunt.

Vanwege een volle praktijk zal er op het moment een korte wachttijd zijn voordat je kan beginnen. Wil je verdere informatie, dan kan je hier contact opnemen. Telefoonnummer: 06 – 20 91 66 44.